European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

MEDUSA metingen in het Oostgat: de effectiviteit van een geulwandsuppletie
Koomans, R.L.; Oosterhoff, E. (2002). MEDUSA metingen in het Oostgat: de effectiviteit van een geulwandsuppletie. Rijksuniversiteit Groningen (RUG): Groningen. 46 pp.

Available in  Authors 
    Waterbouwkundig Laboratorium: Open access 385180 [ download pdf ]

Author keywords
    Biomonitoring, Kustlijnontwikkeling, Kustverdediging, Sedimenttransport, Stromingsgeulen, Westerschelde, Zandsuppletie, Zeeland

Authors  Top 
  • Koomans, R.L.
  • Oosterhoff, E.

Abstract
    Geeft de synthese van de monitoringsresultaten van de geulwandsuppletie. De resultaten van alle metingen zijn eerder gepresenteerd in drie afzonderlijke datarapporten. Hoofdstuk twee geeft een overzicht van het monitoringsprogramma. Hoofdstuk 3 beschrijft de metingen van bathymetrie en bodemsamenstelling. In hoofdstuk vier worden deze gegevens gecombineerd om tot een model te komen van de morfologische verandering van de stort. Hoofdstuk vijf geeft antwoord op de gestelde onderzoeksvragen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors