European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Bestanden van mesheften, halfgeknotte strandschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015
Troost, K.; Perdon, K.J.; Jol, J.; van Asch, M.; Van den Ende, D. (2015). Bestanden van mesheften, halfgeknotte strandschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015. IMARES Wageningen Report, C143/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 37 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 373308 [ download pdf ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Troost, K.
  • Perdon, K.J.
  • Jol, J.
  • van Asch, M.
  • Van den Ende, D.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors