European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij: Een kwalitatieve beoordeling van geschiktheid van windparklocaties voor voedselproductie
van den Bogaart, L.A.; Poelman, M.; Tonk, Linda; Neitzel, S.; van der Wal, J.T.; Coolen, J.W.P.; Machiels, M.; Rozemeijer, M.; De Boois, I.; Vergouwen, S.; van Duren, L.A. (2019). Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij: Een kwalitatieve beoordeling van geschiktheid van windparklocaties voor voedselproductie. Wageningen Marine Research Report, C044/19. Wageningen Marine Research: Yerseke. 76 pp.
Part of: Wageningen Marine Research Report. Wageningen Marine Research: Den Helder

Available in  Authors 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 350008 [ download pdf ]

Keyword
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • van den Bogaart, L.A.
 • Poelman, M.
 • Tonk, Linda
 • Neitzel, S.
 • van der Wal, J.T.
 • Coolen, J.W.P.
 • Machiels, M.
 • Rozemeijer, M.
 • De Boois, I.
 • Vergouwen, S.
 • van Duren, L.A.

Abstract
  In de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn windparken gepland op diverse locaties. Door de windparken ontstaan nieuwe kansen voor multifunctioneel gebruik zoals maricultuur en nietbodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Deze studie heeft de relatieve geschiktheid van bestaande, geplande en mogelijke toekomstige windparklocaties op de Noordzee in beeld gebracht voor een aantal vormen van medegebruik met betrekking tot een kweek van een aantal soorten schelpdieren en zeewier en niet-bodemberoerende vangst van een aantal soorten vissen, schaaldieren en weekdieren. Om de relatieve geschiktheid te beoordelen is eerst inzicht nodig waar de verschillende soorten voorkomen en welke condities voor een optimale leefsituatie zorgen. Dit leidt tot een kwalitatieve beoordeling van geschiktheid van (potentiële) windparklocaties voor voedselproductie (i.e. kweek of vangst van de betreffende soorten). De resultaten zijn weergegeven in kaarten per soort waardoor een inschatting gemaakt is van de geschiktheid van de verschillende locaties.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors