European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot
Kotterman, M.J.J.; van Barneveld, E. (2007). Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C027/07. IMARES: IJmuiden. 13 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 308930 [ download pdf ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Kotterman, M.J.J.
  • van Barneveld, E.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors