European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2015: bestand en arealen
van den Ende, D.; Brummelhuis, E.; van Zweeden, C.; van Asch, M.; Troost, K. (2016). Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2015: bestand en arealen. IMARES Wageningen Report, C168/15. IMARES Wageningen UR: Den Helder. 29 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 297190 [ download pdf ]

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • van den Ende, D.
  • Brummelhuis, E.
  • van Zweeden, C.
  • van Asch, M.
  • Troost, K.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors