European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde
Ysebaert, T.; Craeymeersch, J.A.M.; van der Wal, D. (2016). De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C066/16. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 84 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Ysebaert, T.
  • Craeymeersch, J.A.M.
  • van der Wal, D.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors