European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014
van Asch, M.; van den Ende, D.; Brummelhuis, E.B.M.; Troost, K. (2014). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014. IMARES Wageningen Report, C108.14. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 28 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors | Dataset 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 293403 [ download pdf ]

Authors  Top | Dataset 
  • van Asch, M.
  • van den Ende, D.
  • Brummelhuis, E.B.M.
  • Troost, K.

Dataset
  • Cockle stocks Westerschelde

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset