European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Verkenning kansen schelpdierkweek Westerschelde
Smaal, A.C. (2014). Verkenning kansen schelpdierkweek Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C155/14. IMARES: Yerseke. 13 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Author 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 280530 [ download pdf ]

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water
Author keywords
    hellfish culture - fisheries - hydrodynamics - water quality - inventories - western scheldt

Author  Top 
  • Smaal, A.C.

Abstract
    In dit rapport wordt ingegaan op de vraag: Wat zijn de mogelijkheden voor de schelpdiervisserij en/of - kweek in de Westerschelde, en waar zijn deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik te ontwikkelen. Daartoe is op basis van bestaande informatie een overzicht gegeven van de randvoorwaarden voor schelpdierkweek en de ruimte die er binnen de randvoorwaarden te vinden is. De randvoorwaarden en kansen zijn getoetst aan de inzichten van de kwekers. De conclusie luidt dat de Westerschelde mogelijkheden biedt voor schelpdierkweek, maar dat er wel beperkingen zijn vanuit de randvoorwaarden. Een nadere verkenning is nodig op een aantal testlocaties; door de kwekers zijn elf potentiele locaties aangegeven.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author