European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014
Tangelder, M.; van den Heuvel-Greve, M.J.; de Kluijver, M.; Glorius, S.T.; Jansen, H.M. (2015). Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014. IMARES Wageningen Report, C102/15. IMARES: Yerseke. 141 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 289824 [ download pdf ]

Author keywords
  riverbank protection - dykes - stonework - steel - aquatic ecosystems - biota - metals - ecotoxicology - eastern scheldt - western scheldt - netherlands

Authors  Top 
 • Tangelder, M.
 • van den Heuvel-Greve, M.J.
 • de Kluijver, M.
 • Glorius, S.T.
 • Jansen, H.M.

Abstract
  Rijkswaterstaat bestort de vooroevers voor de dijken in de Ooster- en Westerschelde om de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen. Voor deze bestortingen wordt gebruik gemaakt van staalslakken, breukstenen en zeegrind. Om de gevolgen van het bestorten voor het plaatselijke onderwaterleven inzichtelijk te maken wordt monitoring uitgevoerd door IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar hard substraat soorten (planten en dieren gevestigd op de harde oever), zacht substraat soorten (dieren die in het sediment op de vooroever leven) en mogelijke uitloging van zware metalen vanuit de vooroeverbestorting naar planten en dieren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors