European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten
Tangelder, M.; van Dalen, J.; van IJzerloo, L.; Ysebaert, T. (2015). Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten. IMARES Wageningen Report, C024/15. IMARES: Yerseke. 42 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 280496 [ download pdf ]

Author keywords
    wetlands - salt marsh soils - rehabilitation - dykes - linings - habitat destruction - ecological engineering - eastern scheldt - western scheldt

Authors  Top 
  • Tangelder, M.
  • van Dalen, J.
  • van IJzerloo, L.
  • Ysebaert, T.

Abstract
    Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. Het doel van deze studie was om na te gaan onder welke omstandigheden herstel en groei van schorvegetatie in dijkwerkstroken en pionierzones mogelijk is door het aanplanten van Engels Slijkgras (Spartina anglica) in zogenaamde kokosmatten. Het basiskokosmateriaal fungeert als substraat en bescherming tegen erosie voor de jonge planten gedurende de eerste groeiperiode totdat ze goed geworteld zijn in de bodem.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors