European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden: Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan
Bos, O.G.; Dijkman, E.M.; Cremer, J. (2008). Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden: Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan. IMARES Wageningen Report, C081/08. IMARES Wageningen UR: Texel. 56 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 277704 [ download pdf ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Bos, O.G.
  • Dijkman, E.M.
  • Cremer, J.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors