European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2014
Goudswaard, P.C.; van Asch, M. (2014). Kuilen op de Westerschelde: data rapport 2014. IMARES Wageningen Report, C129/14. IMARES: Wageningen. 18 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 268518 [ download pdf ]

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • Goudswaard, P.C.
  • van Asch, M.

Abstract
    In 2014 is de zevende voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kader Richtlijn Water in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde in België. De monitoring van vooral het pelagische visbestand is van belang in het kader van het herstel en de instandhoudingsdoelen van Natura2000 en de monitoring van de effecten van verdieping van de vaargeul in de Schelde. De toegepaste methode van bemonstering met de traditionele ankerkuil is een passieve vistechniek die gericht is op pelagische soorten zonder enige vorm van verdere verstoring van bodem of iets dergelijks. Dit rapport presenteert de gegevens van 2014 zoals die zijn waargenomen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors