European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Datarapport: T0 monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde
(2009). Datarapport: T0 monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde. IMARES Wageningen Report, C136/09. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 22 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 266907 [ download pdf ]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top