European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kansenkaarten voor schelpdieren op basis van abiotiek en hun relatie tot het voorkomen van zwarte zee-eenden
De Mesel, I.G.; Craeymeersch, J.; Schellekens, T.; van Zweeden, C.; Wijsman, J.W.M.; Leopold, M.; Dijkman, E.; Cronin, K. (2011). Kansenkaarten voor schelpdieren op basis van abiotiek en hun relatie tot het voorkomen van zwarte zee-eenden. IMARES Wageningen Report, C042/11. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 84 + Bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 252665 [ download pdf ]

Keyword
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • De Mesel, I.G.
 • Craeymeersch, J.
 • Schellekens, T.
 • van Zweeden, C.
 • Wijsman, J.W.M.
 • Leopold, M.
 • Dijkman, E.
 • Cronin, K.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors