European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu
Degraer, S.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Stienen, E.; Vandendriessche, S. (2011). Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 51 pp.

Available in  Authors 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 340181 [ download pdf ]
Document type: Final report

Keyword
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Degraer, S.
 • Courtens, W.
 • Derweduwen, J.
 • Haelters, J.
 • Hostens, K.
 • Stienen, E.
 • Vandendriessche, S.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors