European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2012
van den Ende, D.; Troost, K.; Van Stralen, M.; van Zweeden, C.; van Asch, M. (2012). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2012. IMARES Wageningen Report, C149/12. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 26 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 250854 [ download pdf ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • van den Ende, D.
  • Troost, K.
  • Van Stralen, M.
  • van Zweeden, C.
  • van Asch, M.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors