European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Schelpdierwateronderzoek 2009
Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A. (2010). Schelpdierwateronderzoek 2009. IMARES Wageningen Report, C017/10. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 30 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 238384 [ download pdf ]

Authors  Top 
  • Poelman, M.
  • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.
  • van Gool, A.

Abstract
    In december 2009 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan was het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen uitgevoerd voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors