European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta
Tangelder, M.; Ysebaert, T. (2012). Alternatieve waterkeringen: een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta. IMARES Wageningen Report, C069/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 51 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
  • Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 265369 [ download pdf ]
  • Waterbouwkundig Laboratorium: Open access 237942 [ download pdf ]

Keyword
    Coast protection
Author keywords
    Flood barriers

Authors  Top 
  • Tangelder, M.
  • Ysebaert, T.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors