European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011)
Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Afdeling Maritieme Toegang/Waterbouwkundig La: Brussels. 16 pp.

Available in  Authors 
 • Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 233161 [ download pdf ]
 • Waterbouwkundig Laboratorium: Open Repository 229255 [ OWA ]

Keywords
  Dumping
  Environmental impact
  Environments > Aquatic environment > Marine environment
  Wastes > Dredge spoil
  ANE, Belgium [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Lauwaert, B.
 • Delgado, R.
 • Derweduwen, J.
 • Devriese, L.
 • Fettweis, M.
 • Hostens, K.
 • Janssens, J.
 • Martens, C.
 • Robbens, J.
 • Timmermans, S.
 • Van Hoey, G.
 • Verwaest, T.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors