European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2010
van Zweeden, C.; Goudswaard, P.C.; Troost, K. (2010). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2010. IMARES Wageningen Report, C139/10. IMARES: IJmuiden. 28 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 280523 [ download pdf ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • van Zweeden, C.
  • Goudswaard, P.C.
  • Troost, K.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors