European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2009
Goudswaard, P.C.; Jansen, J.M.; van Zweeden, C.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R. (2009). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2009. IMARES Wageningen Report, C0092/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 26 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Keywords
  Ecological zonation
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Shellfish
  Fisheries > Shellfish fisheries > Mollusc fisheries > Mussel fisheries
  Management > Resource management > Fishery management
  Population characteristics > Biomass
  Stocks
  ANE, Netherlands [Marine Regions]; ANE, Wadden Sea [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Goudswaard, P.C.
 • Jansen, J.M.
 • van Zweeden, C.
 • Kesteloo, J.J.
 • van Stralen, M.R.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors