European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kaderrichtlijn Water - Achtergronddocument zoute macrofauna 2008
Ysebaert, T.J.; De Mesel, I.G.; Herman, P.M.J. (2008). Kaderrichtlijn Water - Achtergronddocument zoute macrofauna 2008. Versie januari 2004. IMARES Wageningen Report, C076/08. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 73 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open Repository 149945 [ OMA ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Ysebaert, T.J.
  • De Mesel, I.G.
  • Herman, P.M.J.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors