European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2008
Goudswaard, P.C.; Jansen, J.J.M.; van Zweeden, C.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R. (2008). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2008. IMARES Wageningen Report, CO66/08. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 24 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Goudswaard, P.C.
  • Jansen, J.J.M.
  • van Zweeden, C.
  • Kesteloo, J.J.
  • van Stralen, M.R.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors