European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften
Craeymeersch, J.A.; van Stralen, M.R.; Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.; Perdon, K.J.; De Mesel, I.G. (2007). Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften. IMARES Wageningen Report, C084/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 41 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open Repository 131602 [ OMA ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Craeymeersch, J.A.
  • van Stralen, M.R.
  • Wijsman, J.W.M.
  • Kesteloo, J.
  • Perdon, K.J.
  • De Mesel, I.G.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors