European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2007
Goudswaard, P.C.; Kesteloo, J.; van Zweeden, C.; Fey, F.E.; van Stralen, M.R.; Jansen, J.; Craeymeersch, J.A. (2007). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2007. IMARES Wageningen Report, C095/07. Wageningen UR. IMARES: The Netherlands. 25 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open Repository 130283 [ OMA ]

Keyword
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Goudswaard, P.C.
 • Kesteloo, J.
 • van Zweeden, C.
 • Fey, F.E.
 • van Stralen, M.R.
 • Jansen, J.
 • Craeymeersch, J.A.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors