European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [332036]
Palaemon macrodactylus - Rugstreepsteurgarnaal
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Palaemon macrodactylus - Rugstreepsteurgarnaal, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 287-294
In: Verleye, T. et al. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp.
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Rugstreepsteurgarnaal - Palaemon macrodactylus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 34. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., more

Available in  Author 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 356488 [ download pdf ]

Keywords
    Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 [WoRMS]
    Marine; Brackish water

Project Top | Author 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria

Author  Top 
  • VLIZ Alien Species Consortium

Abstract
    Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus lokaliseert zich in de riviermondingen langs de kusten van Japan, China en Korea. Via transport in het ballastwater van schepen zou de soort naar Europa gekomen zijn. De rugstreepsteurgarnaal werd in België voor de allereerste keer waargenomen in 1998 in het Kanaal Gent-Terneuzen, ter hoogte van de Nederlandse grens. Later bleek de soort ook aanwezig in de Zeeschelde nabij Doel, de jachthaven van Zeebrugge, de Spuikom van Oostende,in het IJzerestuarium en werden er zelfs exemplaren gevonden op het strand van Heist. Deze exoot verdraagt grote schommelingen in temperatuur en zoutgehalte en komt doorgaans voor op beschutte plaatsen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author