European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Rugstreepsteurgarnaal - Palaemon macrodactylus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Rugstreepsteurgarnaal - Palaemon macrodactylus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 34. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Palaemon macrodactylus - Rugstreepsteurgarnaal, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 287-294, more
Cover

Available in  Author 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 229260 [ download pdf ]

Keywords
  Taxa > Species > Introduced species
  Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 [WoRMS]
  ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine; Brackish water

Project Top | Author 
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria

Author  Top 
 • VLIZ Alien Species Consortium

Abstract
  Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus zijn de riviermondingen langs de kusten van Japan, China en Korea. Via transport in het ballastwater van schepen zou de soort naar Europa gekomen zijn. De rugstreepsteurgarnaal werd in België voor de allereerste keer waargenomen in 1998 in de het Kanaal Gent-Terneuzen, ter hoogte van de Nederlandse grens. Later bleek de soort ook aanwezig in de Zeeschelde nabij Doel, de jachthaven van Zeebrugge, de Spuikom van Oostende, in het IJzer-estuarium en werden zelfs exemplaren gevonden op het strand van Heist. Deze exoot verdraagt grote schommelingen in temperatuur en zoutgehalte en komt doorgaans voor op beschutte plekjes.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author