European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur
van Sluis, C.; Kamermans, P. (2012). Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur. IMARES Wageningen Report, C041/12. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 61 + appendix pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 298912 [ download pdf ]

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • van Sluis, C.
  • Kamermans, P.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors