European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Thalassiosira punctigera
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Thalassiosira punctigera, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 105-109
In: Verleye, T. et al. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp.
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Thalassiosira punctigera. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 49. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., more

Available in  Author 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 356506 [ download pdf ]

Keyword
    Thalassiosira punctigera (Castracane) Hasle, 1983 [WoRMS]

Project Top | Author 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria

Author  Top 
  • VLIZ Alien Species Consortium

Abstract
    Thalassiosira punctigera is een kiezelwier of diatomee waarvan het oorsprongsgebied niet gekend is. Er wordt verondersteld dat de soortsamen met getransporteerde kweekoesters of via ballastwater in Europa werd geïntroduceerd omstreeks 1978. Door mee te drijven met heersendezeestromingen kon dit kiezelwier zich vervolgens lokaal verder verspreiden langs de Europese kusten. Dit ééncellig wier werd in het studiegebied voor het eerst waargenomen in 1993, in de Westerschelde. Het wier heeft een bruinrode kleur, is sterk vertakt en groeit vooral in zanderige en modderige estuaria of baaien. De soort is bestand tegen grote schommelingen in temperatuur en zoutgehalte.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author