European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Landbouw
Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Demuynck, E.; De Waegemaeker, J.; Vanderheiden, S.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Landbouw, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 143-154
In: Devriese, L. et al. (2018). Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920436-1-0. 230 pp.
Related to:
Van Bogaert, T.; Danckaert, S.; Demuynck, E.; Maertens, E.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2015). Landbouw, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 169-178, more
Cover

Available in  Authors 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 321626 [ download pdf ]

Keyword
  Marine

Authors  Top 
 • Van Bogaert, T.
 • Platteau, J.
 • Demuynck, E.
 • De Waegemaeker, J.
 • Vanderheiden, S.
 • Dauwe, S.
 • Pirlet, H.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors