European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Geïntegreerd maritiem beleid
Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2018). Geïntegreerd maritiem beleid, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 5-22
In: Devriese, L. et al. (2018). Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920436-1-0. 230 pp.
Cover

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 321615 [ download pdf ]

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Lescrauwaet, A.-K.
  • Mees, J.
  • Roose, P.
  • Verreet, G.
  • Verhalle, J.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors