European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [290878]
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot
Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2010). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. IMARES Wageningen Report, C045/10. IMARES: IJmuiden. 13 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 308931 [ download pdf ]

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Hoek-van Nieuwenhuizen, M.
  • van Barneveld, E.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors