European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma
Dedert, M.; Blanco-Garcia, A.; Poelman, M. (2015). Aanwijzing nieuwe productiegebieden: onderbouwing monstername sanitair programma. IMARES Wageningen Report, C086/15. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 48 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 289822 [ download pdf ]

Keywords
  Marine; Brackish water
Author keywords
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - monitoring - bemonsteren - waddenzee - zuidwest-nederland - noordzee - nederlandse wateren - kustwateren - shellfish - shellfish culture - phytosanitary measures - phytosanitary policies - sampling - wadden sea - south-west netherlands - north sea - dutch waters - coastal water

Authors  Top 
 • Dedert, M.
 • Blanco-Garcia, A.
 • Poelman, M.

Abstract
  In dit rapport wordt een onderbouwing met aanbevelingen gepresenteerd van het sanitair monitoringsprogramma voor schelpdieren. De analyse is opgesplitst in de Waddenzee, (Zuidelijk) Deltagebied (Oosterschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer en Westerschelde) en Noordzee.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors