European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Charles Van Bambeke. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek
VLIZ Wetenschatten (2014). Charles Van Bambeke. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 143. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende
Cover

Available in  Author 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 263784 [ download pdf ]

Keywords

Author  Top 
  • VLIZ Wetenschatten

Abstract
    Charles Van Bambeke (°Gent, 6 februari 1829, †Gent, 14 mei 1918) was een Belgische arts en natuurkundige en hoogleraar aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent. Zijn dierkundig onderzoek besloeg de domeinen van de anatomie (ontleedkunde), de histologie (weefselleer), morfologie (vormkunde) en de embryologie, terwijl zijn plantkundige interesse hoofdzakelijk uitging naar zwammen. Met zijn studie over de vroegste ontwikkelingsstadia van de knoflookpad introduceerde hij het onderzoeksveld van de embryologie van gewervelden in België. Van Bambeke hechtte veel belang aan praktisch onderwijs. Hij gaf zo een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van het laboratoriumonderzoek aan de RUG en staat geboekstaafd als grondlegger van de Gentse Morfologische School. Van Bambekes mariene werken behandelen de anatomie van walvissen en de embryologie en celbiologische opbouw van de eicel bij vissen. Samen met zijn Luikse collega Edouard Van Beneden was hij in 1883 verantwoordelijk voor de inrichting van een marien onderzoeksstation in Oostende, dat weliswaar slechts een kortstondig bestaan kende.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author