European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [220624]
Het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2011
van Zweeden, C.; Troost, K.; van den Ende, D.; Van Stralen, M. (2012). Het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2011. IMARES Wageningen Report, C097/12. IMARES Wageningen UR: Ijmuiden. 22 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 240842 [ download pdf ]

Keywords
    Netherlands, Wadden Sea
    Marine

Authors  Top 
  • van Zweeden, C.
  • Troost, K.
  • van den Ende, D.
  • Van Stralen, M.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors