European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [324648]
Foerageergebieden voor steltlopers in de Westerschelde. Voedselbeschikbaarheid en advies over bodemdierenbemonstering t.b.v. het laagwatervogeltelprogramma
Craeymeersch, J.A.; Ysebaert, T. (2020). Foerageergebieden voor steltlopers in de Westerschelde. Voedselbeschikbaarheid en advies over bodemdierenbemonstering t.b.v. het laagwatervogeltelprogramma. IMARES Wageningen Report, C108/19. Wageningen Marine Research: Yerseke. 45 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 345490 [ download pdf ]

Authors  Top 
  • Craeymeersch, J.A.
  • Ysebaert, T.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors