European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [332060]
Tubificoides heterochaetus - Langstaartkustworm
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Tubificoides heterochaetus - Langstaartkustworm, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 581-585
In: Verleye, T. et al. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp.
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Langstaartkustworm - Tubificoides heterochaetus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., more

Available in  Author 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 356508 [ download pdf ]

Keyword
    Tubificoides heterochaetus (Michaelsen, 1926) [WoRMS]

Project Top | Author 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria

Author  Top 
  • VLIZ Alien Species Consortium

Abstract
    De langstaartkustworm Tubificoides heterochaetus is een oligochaete worm die voor het eerst in Belgische wateren is waargenomen in 1952, in het Scheldeestuarium nabij Doel. Het natuurlijk verspreidingsgebied is op heden onbekend en het is onduidelijk hoe de soort in de Belgische wateren werd geïntroduceerd. Men vermoedt dat deze soort van nature enkel voorkwam in riviermondingen langs de Noord-Atlantische kusten, maar mogelijk was deze altijd al bij ons aanwezig, maar nooit eerder ontdekt. Vandaar dat de soort door sommige wetenschappers wordt getypeerd als cryptogeen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author