European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Mytilopsis leucophaeata - Brakwatermossel
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Mytilopsis leucophaeata - Brakwatermossel, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 513-519
In: Verleye, T. et al. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp.
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (VLIZ) (2008). Brakwatermossel - Mytilopsis leucophaeata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., more
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brakwatermossel - Mytilopsis leucophaeata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., more

Available in  Author 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 356481 [ download pdf ]

Keyword
    Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) [WoRMS]

Project Top | Author 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria

Author  Top 
  • VLIZ Alien Species Consortium

Abstract
    De brakwatermossel Mytilopsis leucophaeata is een Amerikaanse soort die in Europa terecht kwam via scheepvaart. De soort komt typisch voor in riviermondingen en wordt sinds 1835 in België aangetroffen, eerst in de Schelde en later in het IJzerbekken. In Europa veroorzaakt de brakwatermossel aangroeiproblemen in veel industriële sites doordat de mosselen zich gaan vestigen in koelwatersystemen. Het feit dat deze exoot goed bestand is tegen schommelingen in temperatuur en saliniteit maakt het extra moeilijk om efficiënte maatregelen te treffen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author