European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Molgula manhattensis - Ronde zakpijp
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Molgula manhattensis - Ronde zakpijp, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 609-615
In: Verleye, T. et al. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp.
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Ronde zakpijp - Molgula manhattensis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 44. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., more

Available in  Author 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 356474 [ download pdf ]

Keyword
    Molgula manhattensis (De Kay, 1843) [WoRMS]

Project Top | Author 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria

Author  Top 
  • VLIZ Alien Species Consortium

Abstract
    De Ronde zakpijp Molgula manhattensis komt reeds lange tijd voor in Europa, langs de oostkust van Amerika en rond Australië. Sommige auteurs zijn er echter van overtuigd dat de Amerikaanse en Europese populaties aparte soorten vormen en dat de Ronde zakpijp bijgevolg geen exoot betreft voor Europa. In België werd de Ronde zakpijp voor het eerst waargenomen en gerapporteerd in het midden van de 19e eeuw in de haven van Oostende. Later vestigde de soort zich ook in de havens van Zeebrugge en Blankenberge. De soort zou hier terecht gekomen zijn door vasthechting op scheepsrompen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author