European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Data rapport: effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014
Tangelder, M.; de Kluijver, M.; Brummelhuis, E.B.M.; van den Heuvel-Greve, M.J. (2015). Data rapport: effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014. IMARES Wageningen Report, C116/15. IMARES: Yerseke. 81 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden

Available in  Authors 
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 294620 [ download pdf ]

Authors  Top 
  • Tangelder, M.
  • de Kluijver, M.
  • Brummelhuis, E.B.M.
  • van den Heuvel-Greve, M.J.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors