European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende
Cover

Available in  Datasets 
  Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 213286 [ download pdf ]

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary

Datasets (10)
 • De jaarlijkse kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium als percentage van de directe en indirecte toegevoegde waarde gerealiseerd door de Scheldehavens
 • Kaart van de Scheldehavens en andere havens in de ‘Hamburg - Le Havre range’ met de relatieve en absolute verdeling van de goederenoverslag over de verschillende transporttypen in 2008
 • Ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde (TW, euro, lopende prijzen) t.o.v. de goederenoverslag (GO, ton) in de Scheldehavens
 • Ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002)
 • Ontwikkeling van de directe werkgelegenheid (WG) t.o.v. de goederenoverslag (GO) in de Scheldehavens
 • Ontwikkeling van de indirecte werkgelegenheid van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002)
 • Ontwikkeling van de totale toegevoegde waarde van de Scheldehavens (groei in % t.o.v. basisjaar 2002)
 • Totale goederenoverslag (%) in de Scheldehavens t.o.v. de Hamburg - Le Havre range
 • Totale goederenoverslag (GO) en aantal scheepsbewegingen of bezoekende zeeschepen (SB) in de Scheldehavens
 • Totale goederenoverslag (naar transporttype) in de Scheldehavens

Pictures Top | Datasets