European Ocean Biodiversity Information System

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Strandhoofden en havenmuren aan onze kust: de opvallendste dieren en planten [Poster]
(2006). Strandhoofden en havenmuren aan onze kust: de opvallendste dieren en planten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. EU Netwerk of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/MDK/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: Oostende. 1 poster pp.
Part of: Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende
Cover

Available in
    Vlaams Instituut voor de Zee: Open access 255393 [ download pdf ]
Document type: Poster

Keyword
    Marine

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top